Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

Служба за кућно лечење и медицинску негу

Радно време

Одељење "Центар"
- 07:30-20:00h радним данима
- 07:30-14:30h суботом и недељом

  • Адреса: ул. Рајићева бр.22  
  • Контакт телефони: 018/243 469; 018/243 449; 018/516-502; 018/231-612
  • Мобилни телефон: 069/4555220

Намењено пацијентима  општина  Медијана,Палилула и Црвени крст

Одељење „Ратко Павловић“-07:30-14:30 радним данима

  • Адреса: ул.Ратка Павловића бр. 47
  • Контакт  телефон: 018/4213-756
  • Мобилни телефон: 069/4555216

Намењено пацијентима општине Пантелеј
Одсек „Нишка Бања“- 07:30-14:30 радним данима

  • Адреса: ул. Школске чесме бб
  • Контакт телефон: 018/4548-766
  • Мобилни телефон: 069/4555217

Намењено пацијентима  општине Нишка Бања

Медицинске сестре-техничари раде  на терену- 07:00-20:00h свакодневно

Телефонски контакт са лекаром, пацијент може остварити  у периоду од 7:30-9:00h и 13:00- 15:30h
( од 9-13h лекарска екипа на терену у преподневној смени а од 15:30-19:30h лекарска екипа на терену у поподневној смени)
Начелник-  др Братислава Шарац, спец. опште медицине, прим.
Главни техничар- вмт Александар Крстић, виши медицински техничар
Шеф службе -  др Весна Банковић, спец. опште медицине, прим.

Служба Кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања се бави континуираном здравствено-социјалном заштитом пацијената.
Кућно лечење је оправдано и медицински неопходно у складу са Законом о здравственој заштити и  Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС, бр.10/2010,18/2010-испр.46/2010,52/2010-испр.80/2010,60/2011-одлука УС,1/2013 и сл.гл.РС 3/14) и то у случају када је од стране изабраног лекара или лекара специјалисте индикована примена парентералних лекова, медицинских и рехабилитационих процедура које здравствени радник може да пружи у кућним условима осигураном лицу које је непокретно или лицу чије  кретање захтева помоћ другог лица и  као наставак болничког лечења.
Кућно лечење се обезбеђује оболелом у терминалној фази болести, непокретном, односно покретном уз помоћ другог лица.
Упућивање на кућно лечење врши изабрани лекар. Уз постојећа права пацијент или породица има обавезу да  при првом доласку у нашу службу донесе  упут изабраног лекара.

Услуге лекара можете погледати овде

Услуге медицинских сестара - техничара можете погледати овде

Услуге здравственог сарадника (социолога) можете погледати овде

Ценовник Дома здравља Ниш за пружање здравствених услуга које нису обухваћене обавезним  здравственим осигурањем у погледу садржаја, обима и стандарда можете погледати овде

Ценовник здравствених услуга Дома здравља Ниш за потребе неосигураних лица и на лични  захтев лица можете погледати овде

Лечење пацијената се спроводи у складу са смерницама и водичима добре праксе.

Кадровска структура:
13 лекара
55 медицинске сестре - техничари
2 здравствена сарадника( социолози)
7 геронтодомаћица
1 административни радник
1 спремачица