Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

Служба поливалентне патронаже

Начелник: др Светлана Костић, спец.епидемиологије
тел: 018503605,
Шеф: др Мирослав Ракочевић, спец.хигијене
тел: 018503599,
Главна сестра: Драгана Здравковић, виша медицинска сестра
тел: 018/521287,
Одговорна сестра: Натали Станковић, виша медицинска сестра
тел: 018/521287,

У Поливалентној патронажној служби раде 29 патронажне сестре од којих је 21 са вишом, а 8 са средњом стручном спремом.

Кадровску структуру ХЕ службе чини 4 лекара, од којих 3 специјалиста епидемиологије и један специјалиста хигијене, међу којима је један магистар медицинских наука, и 4 санитарних техничара са средњом стручном спремом, укупно 8 радника.

Ову радну јединицу чине Поливалентна патронажна служба и Хигијенско-епидемилошка служба.

 Поливалентна патронажна служба - (ППС) бави се здравствено-васпитним радом преко:

 1. кућних посета (70%),
 2. здравствено - васпитним радом у локалној заједници (30%)

Циљ рада је:

 1. очување и унапређење здравља у породици,
 2. отклањање фактора ризика за настанак болести,
 3. препознавање потреба корисника здравствене заштите и
 4. здравствено просвећивање ради усвајања здравих навика

Место обављања здравствено васпитног рада је:

 1. породица, са следећим категоријама становништва: труднице, породиље, новорођенчад, одојчад, мала и предшколска деца, жене генеративног и пост генеративног доба, особе преко 65 година, дијабетичари, оболели од кардиоваскуларних, малигних, прогресивних нервно-мишићних болести и туберкулозе;
 2. месна канцеларија и
 3. школа

ППС учествује у спровођењу и реализацији БФХ програма и тиме je утицала на повећање броја деце која су на природној исхрани.
Учествује у раду Школе за психофизичку припрему трудница  где је својим радом дала значајан допринос у смањењу компликација у послепорођајном периоду.

Поливалентна патронажна служба пружа улуге Телефонског саветовалишта, сваког дана од 07 до 20 часова. Позивајући дежурне бројеве телефона 018/521-287, 018/4100-287 и 0694555183, корисници могу добити одговоре на питања, корисне савете и обавештења.
Циљ оваквог начина рада је пре свега унапређење квалитета здравствене заштите мајке и детета кроз стручна саветовања са трудницама, промоција и подршка дојењу, едукација родитеља за негу и бригу о здравој и болесној деци, подршка рационалном планирању породице и безбедном материнству.

Седиште службе је у улици Вождова 7/8. На терену служба је присутна у 7 градских здравствених станица (ЗС Бранко Бјеговић, ЗС Чаир, ЗС Бубањ, ЗС Р.Pавловић, ЗС Расадник, ЗС Н.Село и ЗС Н.Бања) и 2 сеоске (ЗС Хум и ЗС Трупале).
Поливалентна патронажна служба покрива територију Града Ниша (5 општина са 56 села).
Групни здравствено васпитни рад се обавља у 30 месних канцеларија и 26 основних школа.

Хигијенско-епидемиолошка служба (ХЕС) се бави спречавањем и сузбијањем заразних болести и епидемија, и масовних незаразних болести на територији Града Ниша. Рад службе базиран је на Закону и Програму заштите становништва од заразних болести, као и на Програму превенције масовних незаразних болести.
Служба спроводи:

 • епидемиолошка испитивања заразних болести на терену,
 • епидемиолошка истраживања код појаве епидемије са циљем утврђивања извора и путева преношења, као и ризика за даље ширење у популацији,
 • врши епидемиолошки надзор над оболелима од заразних болести и клицоношама,
 • здравствени надзор над лицима која су била у контакту са оболелом особом или клицоношом,
 • врши дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, и остале мере прописане законом.

У свом послу тесно сарађује са ИЗЗЗ-Ниш и надлежним инспекцијским органима.

У превенцији масовних незаразних болести служба делује кроз делатност Саветовалишта за дијеталну исхрану , Саветовалишта за одвикавање од пушења и промотивне активности Дома здравља Ниш, нпр Базари и Фестивал здравља.

Велики удео у раду ХЕ службе чине сви видови здравствено-васпитног рада који се обавља како на терену, тако и у здравственој установи.
Служба по епидемиолошким индикацијама врши хигијенско-санитарни надзор над јавним објектима од посебног друштвеног значаја, као што су обданишта и школе.
Истакнута је улога ХЕС у активностима на спречавању кућних инфекција у Дому здравља Ниш. У оквиру ове активности пружа се стручна помоћ службама Дома здравља у областима спречавања и сузбијања заразних болести, управљању медицинским отпадом и у области стерилизације. Служба спроводи санитарно-хигијенски надзор над објектима Дома здравља Ниш, којих ван главног објекта има и на још 66 локација. Успешно спровођење ових активности је нарочито видљиво у процесу акредитације Дома здравља Ниш, обзиром да је ова служба наведене области уредила неопходним процедурама и упутствима.
У оквиру службе ради Саветовалиште за дијеталну исхрану, које се бави како саветовањем здравих ради корекције навика у исхрани, тако и саветовањем о исхрани код гојазних особа, код потхрањености, кардиоваскуларних, дигестивних и других обољења, и прописивањем дијета код гојазности деце и адолесцената, оболелих од шећерне болести и код оболења бубрега. Више информација можете сазнати овде.
Један од лекара ове службе је лице одговорно за управљање медицинским отпадом Дома здравља Ниш. Ово лице врши и организацију и координацију са другим објектима здравствене заштите ради сакупљања и третмана инфективног медицинског отпада са територије Нишавског Округа, обзиром да је Дом здравља Ниш централно место третмана инфективног медицинског отпада са територије Округа. Више информација можете сазнати овде.
Дом здравља Ниш је регистрован и за послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације (ДДД) одлуком Министарства здравља Републике Србије. Тако Дом здравља Ниш врши ове послове и на јавним површинама, у пословном и стамбеном простору, по захтеву правних или физичких лица. Више информација о извођењу ДДД послова можете сазнати овде.
У оквиру службе постоји и Саветовалиште за одвикавање од пушења. У раду се користи групни метод по програму „Прекини сада - 7корака до слободе“. Више информација можете сазнати овде.