Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

ДВАНАЕСТ СЛУЖБИ

Антички филозофи давно су сазнали да су крилате мисли оних који имају драгоцене идеје. У Дому здравља, протеклих деценија, доказују да су њихове идеје усмерене ка брзој, ефикасној, а пре свега систематичној здравственој култури, благотворној превентиви и помоћи болесницима и свима којима је, у одређеном тренутку, потребна ефикасна лекарска помоћ. Отуда и оживљавање идеје "лекар у комшилуку", потекле из окриља Дома здравља, представља значајан напредак у раду моћних тимова, који су у сталној борби да се осмишљеним ангажовањем и већим инвестицијама, у веома сложеним условима, оживотвори визија модерног здравства која подразумева брже прихватање и примену најдрагоценијих искустава светског здравства.

О свему овоме говори и чињеница како је Дом здравља сада организован у модерну институцију која успешно користи светска искуства. Поред Стручног колегијума - саветодавног тела, директора чији је задатак разматрање одређених стручних и организационих питања из делокруга рада Дома здравља; Управног одбора и четири синдиката, основано је и дванаест служби веома јасно физиономираних.

Службе чине:

 1. Служба за здравствену заштиту одраслих;
 2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце;
 3. Служба за здравствену заштиту жена;
 4. Служба стоматолошке здравствене заштитите;
 5. Служба за физикалну медицину и рехабилитацију;
 6. Служба поливалентне патронаже;
 7. Служба за кућно лечење,медицинску негу и палијативно збрињавање;
 8. Служба за лабораторијску дијагностику;
 9. Служба за радиолошку дијагностику;
 10. Служба за специјалистичко-консултативне делатности;
 11. Служба за правне и економско-финансијске послове и
 12. Служба за техничке и друге сличне послове.