Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

Стручни колегијум је саветодавно тело директора које разматра одређена стручна и организациона питања из делокруга Дома здравља.

Радом колегијума руководи директор. Колегијум чине:

>

Директор - Проф. др. Милорад Јеркан

Директор Дома здравља Ниш

Проф. др Милорад Јеркан

Помоћник директора за медицинске послове

Спец. др мед. Радован Михајловић, прим.

Помоћник директора за организациона и стручна питања

Доц. др Јасмина Ранковић

Помоћник директора за немедицинске послове
Шеф кабинета директора

Дипл.екон. Данијела Нешић

Главна сестра Дома здравља Ниш

виша мед. сестр. Весна Joцић

Начелници служби у ДЗ Ниш

Начелник службе за здравствену заштиту одраслих

Мр сци. мед. Данијела Цветковић

Начелник службе за здравствену заштиту деце и школске деце

Др Снежана Здравковић

Начелник службе за здравствену заштиту жена

Спец. др мед Душан Симић

Начелник за стоматолошку здравствену заштиту

Спец. др мед. Наташа Илић

Начелник службе поливалентне патронаже

Спец. др мед. Светлана Костић

Начелник службе за кућно лечење,медицинску негу и палијативно збрињавање

Спец. др мед. Братислава Шарац

Начелник службе за физикалну медицину и рехабилитацију

Прим. др мед. Соња Станојевић

Начелник службе за лабораторијску дијагностику

Спец. др мед. Јелена Николић Мицић

Начелник службе за радиолошку дијагностику

Спец. др мед. Бобан Павловић

Начелник службе за специјалистичко консултативне делатности

Спец. др мед. Марина Ђорђевић

Начелник службе за правне и економско-финансијске послове

дипл.екон. Бранка Буквић

Начелник службе за техничке и друге сличне послове

виша мед. сестр. Татјана Бокић

Шефови

Шеф одељења за правне послове

дипл.прав. Ивана Станковић

Шеф одељења за финансијске послове

Дипл.екон. Катарина Шпелетић

ПР Дома здравља Ниш

Спец. др мед. Невена Симовић, прим.