Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт


ЕДУКАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Континуирана медицинаска едукација (КМЕ) у Дому здравља Ниш одржава се константно у току целе године. План и програм едукације за 2019. годину дат је са сајту Дома здравља.
Велико интересовање здравствених радника матичне куће и целог региона довело је организатора у ситуацију да пропише услове присуства КМЕ у амфитеатру Дома здравља.

Напомена: није потребно раније пријављивање на континуирану медицинаску едукацију (КМЕ) у Дому здравља Ниш!

У Дому здравља Ниш се обавља КМЕ у оквиру обавезног и перманентног програма образовања и усавршавања здравствених радника.
Едукација се обавља по плану и програму стручних састанака и курсева који је акредитован од стране Здравственог савета Министарства здравља Србије. Едукације изводе сви профили здравствених радника и намењени су свим профилима здравствених радника који раде у Дому здравља.

Планом и програмом КМЕ руководи координатор за КМЕ спец.др.мед. Ватрица Премовић, специјалиста опште медицине и специјалиста медицинске информатике. Годишњи план и програм акредитованих предавања има за циљ образовање здравствених радника, обнову знања и стицање нових сазнања у медицини не само ради лиценцирања већ и ради унапређења рада и упознавања са новинама у здравству, а ради бољег система организације рада, дијагностике и одређивање терапије. Акценат се ставља и на сарадњу међу одељењима и службама у Дому здравља у циљу мултидисциплинарног приступа у раду.

Дом здравља Ниш сарађује са бројним организацијама, првенствено са стручњацима из различитих области са Медицинског факултета чија је Дом здравља научно – наставна база, као и из Клиничког центра, али је циљ програма едукације и сарадња са осталим установама из примарног здравства. КМЕ у Дому здравља Ниш већ више година је у врху по квалитету, а томе у прилог иду и бројне похвале и признање (између осталог и од спољних оцењивача за Акредитацију Дома здравља).

Котизација - На основу члана 20. Статута Дома здравља Ниш, директор Дома здравља Ниш дана 27.08.2010.г. донео је следећу одлуку!
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш - Број: 840-586667-95

Због брже и ефикасније регистрације учесника пожељно је благовремено извршити уплату, а оригинал уплатнице показати приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.

Регистрација учесника почеће 60 минута пре почетка првог предавања.

Едукације се изводе у просторима намењеним за те сврхе који су адекватно опремљени пратећом опремом и то:

  • Амфитеатар Дома здравља регистрован за 200 слушалаца

  • Превентивни центар до 30 слушалаца и

  • Клуб Дома здравља до 70 слушалаца

(ови простори се могу изнајмљивати за друге организаторе скупова).

Организатор КМЕ има право да изврши селекцију и да благовремено обавести заинересоване у случају да је број места попуњен.Одређене КМЕ биће усмерене према лекарима, односно средњем медицинском кадру, што ће бити објављено благовремено на сајту у најави КМЕ на страни „Вести“.

У нади да ћете схватити оправданост наше жеље да КМЕ буде стручно и организационо добро спроведена, искрено Вас поздрављамо. Ваш Дом здравља Ниш - Кућа доброг здравља!

Амфитеатар Дома здравља

Превентивни центар

Клуб Дома здравља