Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

Мисијa

Дом здравља Ниш примењује све мере и активности за очување и унапређење здравља становништва и пружа квалитетне медицинске услуге оболелима, поштујући право сваког појединца на доступност здравствене заштите, уз уважавање личности и достојанства.

Визија

Дом здравља Ниш задржава и ојачава лидерску позицију у региону на примарном нивоу здравствене заштите, препознајући и задовољавајући здравствене протребе сваког члана заједнице,уз стално усавршавање високо стручног кадра и обезбеђивање савремених медицинских апарата и опреме.