Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

ПРОМОЦИЈА САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“

Промоција Саветовалишта за младе одржана је дана 21.01.2020. у ОШ "Бубањски хероји". Ученици 8.разреда су упознати са радом овог саветовалишта и темама које се обрађују индивидуално и групно.
Младима су укратко изложене промене и ризици у адолеценцији.

"Превентивно СЗМ прима пацијенте у заказано време и врши едукацију и подизање свести о значају и препознавању здравих стилова живота, као и потреби очувања и редовне контроле здравља. Поласком у школу, дете успоставља нове социјалне интеракције са вршњацима и наставницима у школској средини и на тај начин проширује своја социјална искуства. Школа тако постаје извор све значајнијих утицаја вршњака, који се огледају у избору садржаја интересовања, првим идентификацијама и имитацијама. Уласком детета у адолесцентно доба, тај утицај је све израженији и доминантнији. Вршњаци имају велику улогу у формирању ставова и погледа на живот. Везивање за вршњачке групе представља природну развојну појаву, све док се понашање у оквиру ње креће у дозвољеним границама и без негативних и штетних последица по њене чланове и њихово окружење. Какав ће утицај напонашање појединца имати вршњачка група, односно да ли ће се дете или млада особа приклонити утицајима вршњачке групе у којој су присутна непожељна понашања, у великој мери зависи од деловања других ризичних фактора, као што су индивидуалне карактеристике
детета, породичне прилике и дуга искуства која дете стиче у школи."