Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

Изабрани лекар

Име и презиме Фотографија

Ординација

тел. ординација

Телефон

за заказивање

предшколско централни објекат ДЗ Ниш

Др Снежана Здравковић

спец.педијатрије

начелник

координатор саветовалишта за развојно праћење

предшколско

бр 4

503-642

саветовалиште

бр. 20

503-651

предшколско

503-713

саветовалиште

503-647

Др сци. мед. Гордана Грујић Илић

спец.педијатрије

координатор за ултразвучну дигностику деце и спориста

предшколско

бр 5

503-636

саветовалиште

бр. 17

503-639

предшколско

503-713

саветовалиште

503-649

Др Бобан Ђелић

спец.педијатрије

 

предшколско

бр 5

503-636

саветовалиште

бр. 17

503-639

предшколско

503-713

саветовалиште

503-649

Др Јадранка Бонић

спец.педијатрије

 

предшколско

бр 8

503-635

саветовалиште

бр. 15

503-637

 

предшколско

503-640

саветовалиште

503-649

Прим др Слађана Стефановић

спец.педијатрије

предшколско

бр 4

503-642

саветовалиште

бр. 17

503-639

предшколско

503-713

саветовалиште

503-649

Прим др Снежана Николић

спец.педијатрије

предшколско

бр 7

503-659

саветовалиште

бр. 22

503-655

предшколско

503-714

саветовалиште

503-647

Др Гордана Ђорђевић

спец.педијатрије

предшколско

бр 7

503-659

саветовалиште

бр. 22

503-655

предшколско

503-714

саветовлиште

503-647

Др Снежана Ивановић

спец.педијатрије

предшколско

бр 7

503-659

саветовалиште

бр. 22

503-655

предшколско

503-714

саветовлиште

503-647

Др Слађана Ранчић

спец. педијатрије

предшколско

бр 9

503-635

саветовалиште

бр. 16

503-637

предшколско

503-714

саветовлиште

503-649

Др Јасмина Милојевић

спец.педијатрије

предшколско

бр 9

503-635

саветовалиште

бр. 17

503-639

предшколско

503-640

саветовалиште

503-649

Др Предраг Миљковић

спец.педијатрије

шеф службе вакцинације

предшколско

бр 10

503-648

саветовалиште

бр. 17

503-639

предшколско

503-715

саветовалиште

503-649

Прим др Мирослава Делчев

спец.педијатрије

предшколско

бр. 7

503-659

саветовалиште

бр. 22

503-655

предшколско

503-714

саветовалиште

503-647

Др Нела Стојковић

спец.педијатрије

предшколско

бр 6

503-641

саветовалиште

бр. 21

503-655

предшколско

503-714

Др Цица Јовановић

спец.педијатрије

предшколско

бр 8

503-635

саветовалиште

бр. 17

503-637

предшколско

503-640

саветовалиште

503-649

Др Вања Петровска

спец.педијатрије

предшколско

бр 12

503-645

саветовалиште

бр. 17

503-639

предшколско

503-715

саветовалиште

503-649

Др Весна Ташковић Милошевић

спец.педијатрије

шеф предшколског одељење

предшколско

бр 10

503-648

саветовалиште

бр. 21

503-655

предшколско

503-715

саветовалиште

503-649

Др Татјана Трајковић

спец.педијатрије

предшколско

бр 12

503-645

саветовалиште

бр. 17

503-639

предшколско

503-715

саветовалиште

503-649

школско централни објекат ДЗ Ниш

Прим др Биљана Марковић

спец.педијатрије

координатор саветовалишта за младе

школско

бр 10 и 31М

503-566/503-697

503-563

Др Весна Илић

спец. педијатрије

школско

бр 8

503-559

503-554

Др Софија Бранковић

спец.педијатрије

школско

бр 15

503-558

503-565

Др Марија Ђукић - Тодоровић

спец.педијатрије

школско

бр 10

503-566

503-563

Прим др Зорица Костић

спец.педијатрије

школско

бр 15

503-565

503-565

Др Гордана Антић

спец.педијатрије

ШЕФ Школског одељења

школско

бр 8М

503-554

 

Др Петра Гоцић

спец.педијатрије

школско

бр 8М

503-721

 

 

школско

бр 12

503-562

503-563

Др Ирена Миленковић

спец.педијатрије

школско

бр 7

503-559

503-554

Др сци. мед. Јасмина Ранковић

спец.педијатрије

школско

бр 7

503-559

503-554

Др Слађана Максовић

спец.педијатрије

школско

бр 7А

503-721

503-554

Др Драгна Коцић

спец.педијатрије

школско

бр 13

503-565

503-565

Др Марина Ранђеловић

спец.педијатрије

школско

бр 13

503-565

503-565

Др Весна Обрадовић

спец.педијатрије

школско

бр 7а

503-721

503-721

Др Соња Динић

спец. педијатрије

школско

бр 12М

503-563

503-563

Здравствене станице и амбуланте

Др Љубинка Стојановић

спец.педијатрије

ЗС Дуваниште 553-441

Др Марица Миладиновић

спец.педијатрије

ЗС Ледена Стена

260-221

Др Данијела Тиодоровић

спец.педијатрије

ЗС Лира 200-780

Др Ивана Цветковић

спец.педијатар

ЗС Лира 200-780

Др Сташко Стојковић

спец.педијатрије

ЗС Расадник 595-570

Др Горан Стаменковић

спец.педијатрије

ЗС Бубањ 263-000

Др Милица Златковић

спец.педијатрије

ЗС Делиски вис 275-085

Др Хаитхам Тајем

спец.педијатрије

ЗС Нишка Бања 548-870

Др Милена Николић

спец.педијатрија

ЗС. Бранко Бјеговић 580-095

Др Нела Живковић

спец.педијатрије

ЗС Ново Село 4289-222

Др Светлана Стоиљковић

спец.педијатрије

ОШ Душан Радовић 206-880 локал 5