Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

Служба за специјалистичко косултативне делатности: интерне медицине, психијатрије (неуропсихијатрије), офталмологије, оториноларингологије и дерматовенерологије

Начелник - др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије

Главна сестра - Мирјана Ристић, мед. сестр.

Шеф одељења офтамологије - др Милена Ђукић, спец. офтамологије

Одговорна сестра: Наташа Јоксимовић мед. сестра

Шеф одељења неуропсихијатрије - др Невена Манојловић, спец. психијатрије

Одговорна сестра: Миланка Стојановић, мед. сестр.

Шеф одељења отоларингологије- др Милена Ђукић, спец. офтамологије

Одговорна сестра: Лела Веровић мед. сестр.

Шеф одељења интерне медицине - др Снежана Стоилковић, спец. интерне медицине

Одговорна сестра: Снежана Младеновић, виша мед. сестр.

Шеф одељења дерматовенерологије - др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије

Одговорна сестра: Соња Чикарић. мед. сестр.

Шеф одељења медицине спорта - др Миодраг Златановић, спец. спортске медицине

Одговорна сестра: Снежана Франк, вмс

Шеф одељења социјалне медицине, медицинске информатике и статистике - др Ватрица Премовић, спец. опште медицине и медицинске информатике

Одговорни радници: Др Невена Симовић, спец. опште медицине и медицинске информатике, Дипл.инж.инф. Милан Ристић, Мрјана Ранђеловић, економски техмичар

Шеф одељења мртозорства - др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије

Одговорна сестра: Мирјана Ристић, мед. сестр.

Од 1985. године, када је формирана, Специјалистичко-консултативна служба постепено се развијала прилагођена примарној здравственој заштити са амбулантно поликлиничким начином рада. Кадровску структуру ове службе чини 34 лекара специјалиста, два примаријуса, 45 сестара и 6 сарадника, 1 дипломираног инжењера, 4 здравствена статистичара, 1 техничар на одржавању информационог система.

Рад Специјалситичко-консултативне службе одвија се у седам одељења:

  • Одељење интерне медицине,
  • Одељење дерматовенологије,
  • Одељење отоларингологије,
  • Одељење офтамологије,
  • Одељење неуропсихијатрије,
  • Одељење медицине спорта
  • Одељење мртозорства
  • Одељење социјалне медицине

Одељење интерне медицине у коме се обављају клинички интернистички прегледи са пратећом ЕКГ дијагностиком и тред мил дијагностиком, ултразвуком срца, холтером ЕКГ-а, и холтером крвног притиска, већ је едукован већи број лекара. У кабинету ради и саветовалиште за дијабет.

Одељење дерматовенологије обувата: криотерапију, актинотерапију, електрофорезу, дијагностику гљивичних обољења и ласеротерапију.

Одељење отоларингологије збрињава дечију и патологију одраслих. У овом Кабинету се ради и аудиометрија. Од јануара 2016. године ради се нова метода - тимпанометрија (мерење притиска у средњем уху као и покретљивост механизма за пренос звука)

Одељење офтамологије обухвата део за одрасле и децу. У одељењу офтамологије за одрасле збрињава се очна патологија уз корекцију рефракционих аномалија, а поссебно се прате глаукоматозни пацијенти уз компјутеризовано одређивање видног поља. У одељењу офтамологије за децу лекари се баве раним откривањем, лечењем и превенцијом рефракционих аномалија, слабовидности и страбизма код деце у сарадњи са кабинетима за ортоптику и плеоптику и Кабинетом за контактна сочива.

Одељење неуропсихијатрије обухвата делове кабинета који се баве неурологијом, психијатријом, неурофизиологијом, као и психологе и социјалне раднике.

Одељење медицине спорта пружа комплетну медицинску заштиту врхунским спортистима и рекреативцима. Радно време одељења од 07:00 до 20:00, прва и трећа радна субота у месецу. Адреса: ул. Стевана Немање 48А, телефон: 018/4265134, 062/507324

Одељење социјалне медицине, медицинске информатике и статистике

Одсек  социјалне медицине бави се анализирањем података о здравственом стању становништва, израдом планова рада установе, праћењем реализације плана рада и нормирањем кадра. Спроводи планирање превентивних програма за заштиту и унапређење здравља становништва. Одсек медицинске информатике са статистиком бави се аутоматском обрадом података, одржавањем рачунара и рачунарског система. Опремљен је савременим рачунарским и интерним ТВ системом. Савремена опрема омогућава укључивање у јединствене информационе системе Србије, али и едукативни рад и презентацију научно-наставних радова и достигнућа стручњака Дома здравља. Програмски део информационог система се може поделити на правно-економски и медицински. Радно време одељења од 07:00 до 15:00

Одељење мртвозорства врши преглед умрлих ван здравствених организација ради утврђивања времена и узрока смрти. Радно време утврђено је и прилагођено посебним потребама ових одељења.