Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

Центар за превенцију

Радно време:

07.00 - 14.00

Шеф Центра за превенцију: Прим. др Драгана Јоксимовић Стевановић, спец.опште медицине;

Одговорна сестра: Наташа Николић, виша мед. сестра

 

Иницијатива о отварању Превентивних центара потекла је од Министарства здравља Републике Србије
У оквиру пројекта "Унапређење превентивних здравствених услуга у Србији" отворено је 25 Центара за превенцију

Центар је свечано отворен 16 маја 2006 године

Кадровска структура: У Центру за превенцију раде 1 лекар спец.опште медицине и медицинске информатике, 2 лекара специјалистa епидемиологије, 2 више медицинске сестре, 1 дијететичар-нутрициониста.

Контакт телефон/факс:+38118/503606

email: preventivni.centar@domzdravljanis.co.rs

Адреса: Дом здравља Ниш,

Центар за превенцију: приземље централног објекта ДЗ

Ул. Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш

Задатак Превентивног центра је рад на превенцији :

  1. кардиоваскуларних
  2. цереброваскуларних
  3. малигних обољења и
  4. дијабета
  5. болести коже

У оквиру здравственоваспитног рада и јавне промоције здравља обављају се:

  • здравствена предавања,
  • радови у малим групама (на тему превенције фактора ризика за појаву масовних незаразних обољења),
  • школа за одвикавање од пушења

Циљне популационе групације је одрасло, здраво, радно активно становништво од 19 до 65 годинина и више …и особе са утврђеним факторима ризика