Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

Служба за здравствену заштиту одраслих

Радно време: 07:00-20:00

Начелник - Мр сци. мед. Данијела Цветковић, спец. опште медицине

  • Главна сестра - Наташа Николић, виша мед. сестр.

Шеф централног објекта: ДЗ - Прим. др Драгана Јоксимовић Стевановић, спец. опште медицине

Шеф централног објекта: ДЗ - Прим. др Виолета Илић, спец. опште медицине

  • Одговорна сестра: вмс Мирјана Спасић
  • Одговорна сестра: вмс Сузана Павловић

Шеф одељења Ратко Павловић: Прим. др Славица Алексић, спец. опште медицине

  • Одговорна сестра: вмс Ивана Дамњановић

Шеф одељења Бубањ: Прим. др Наташа Вељковић, спец. опште медицине

  • Одговорна сестра: вмс Горица Савић

Шеф одељења 12. фебруар: Прим. др Душица Милић, спец. опште медицине

  • Одговорна сестра: мс Милица Тешић

Шеф одељења: Душко Радовић: Прим. др Снежана Пејчић, спец. опште медицине

  • Одговорна сестра: вмс Ивана Стојановић

Шеф Превентивног центра: др Зорица Чукурановић

  • Одговорна сестра: Ивана Живковић

Општа медицина као највећа служба има базично место у организацији Дома здравља Ниш.

Структуру радника опште медицине чине 103 лекара међу њима 3 магистра, 19 примарариуса, 57 специјалиста опште медицине, 20 лекара опште медицине, 4 лекара на специјализацији, 19 сестара са вишом и 110 са средњом медицинском школом и 2 виша дијабетичара

Број услуга које на годишњем нивоу пруже упошљени је преко 2.000.000, а број корисника које опслужујемо око 160.000 становника са руралним делом од тога је 30.0000 становника.

С циљем да се рад са пацијентима доведе на што већи ниво - спроводи се континуирана медицинска едукација како високог тако и вишег и средњег кадра. Са истим циљем набављају се и најсавременији апарати за рад у општој медицини.

Основна делатност опште медицине је свеобухватна и континуирана здравствена заштита свих популационих група од 18 година па навише без обзира на врсту поремећаја здравља, као и рад на промоцији здравља и превенцији обољења унутар здравствених објеката и на терену у кућним посетама.

Лечење пацијената се спроводи у складу са претходно утвђеним смерницама и водичима добре праксе.

Са препоруком Министарства здравља и са параметрима везаним за акредитацију опште медицине у Дому здравља за пружање здравствених услуга оформљени су тимови лекар - медицинска сестра.

Визија тимског рада је превенција и промоција здравих стилова живота.

Уз постојећа права пацијенти имају и обавезу да при првом доласку у здравствену установу, уз претходно информисање од стране медицинског радника као и путем сајта Дома здравља, предају изјаву о опредељењу за изабраног лекара како би он пратио у континуитету његово здравствено стање и потребе.

Заказивање прегледа пацијената (хроничних и других) је обавезно путем телефона или лично.

Потребне информације о свом здравственом стању пацијент може добити и у директном телефонском разговору са изабраним лекаром.